ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลสามควายเผือกเข้าร่วมโครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลสามควายเผือกเข้าร่วมโครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก เพื่อให้ความรู้เรื่องการนำเศษอาหารในครัวเรือนมาทำน้ำหมักชีวภาพ ลดปริมาณขยะอินทรีย์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
2. กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก โทรศัพท์ 034-305971-4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *