ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลสามควายเผือกทราบถึงลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศแห้งประกอบกับบางช่วงมีลมกรรโชกแรง ซึ่งเอื้อต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ปิดสวิตซ์ไฟ ถอดปลั๊กไฟ ดับธูปเทียนให้สนิทและขอความร่วมมืองดเว้นการเผาขยะ วัชพืช ตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตรควรใช้วิธีฝังกลบเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และในสภาพที่อากาศเย็นอาจเกิดหมอกในช่วงเช้าทำให้ผิวถนนลื่น ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำจากหมอกหนา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ควรขับรถเร็ว ผู้ขับขับขี่ควรเปิดไฟส่องสว่าง หน้ารถ และไฟตัดหมอก กรณีหมอกปกคลุมหนาแน่น ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้เส้นทางก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้