ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตกระทำการโฆษณาฯ

ประกาศเทศบาลเมืองสามควายเผือก เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะค่าธรรมเนียมการขอปิดป้ายโฆษณา