ประกาศโครงการฝึกอาชีพสำหรับสตรีและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับกศน.ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บูรณาร่วมกันในการจัทำโครงการฝึกอาชีพสำหรับสตรีและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561(หลักสูตรการทำเบเกอรี่) เพื่อให้สร้างรายได้ให้แก่่กลุ่มสตรีและประชาชนผู้สนใจ