ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 เลขที่ 108-39-0010(บริเวณบ้านนางเสงี่ยม ศักดิ์วิโรขจน์ จำนวน 1 บ่อ