ประกาศองค์การบริหารสส่วนตำบลสามควายเผือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เลขที่ 108-55-0036 (บริเวณบ้านนายสมปอง ตรีฤทธิ์วิยา) จำนวน 1 บ่อ