ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 8 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 8 ผืน