ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้่ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้่ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย