ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษากล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษากล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ