ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 50 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 50 ใบ