ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมนั้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน