ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 767 แผง