ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 5 รายการ