ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ต่อเนื่อง) จำนวน 2,000 ชิ้น