ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 6 รายการ