ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เพื่อดำเนินการตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563)