ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ดูแลทรัพย์สินทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

pict fail.