ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก