ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน จำนวน 200 คน