ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส กำลังไฟฟ้า 380 V ใช้กับท่อสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง