ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดหาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดหาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย