ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้สำหรับการประชุมประชาคมกับการรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก