ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพย-166 นฐ และหมายเลขทะเบียน ขนง-56 นฐ