ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก