ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ 1.) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0052 2.) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0057 3.) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0056