ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0047