ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเทพื้นเชิงลาด คสล.บริเวณหน้าที่ดินของนายธวัชชัย ธีรธรรมสุนทร หมู่ที่ 5 บ้านรางกระโดน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเทพื้นเชิงลาด คสล.บริเวณหน้าที่ดินของนายธวัชชัย ธีรธรรมสุนทร หมู่ที่ 5 บ้านรางกระโดน