ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561