ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครวการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านต้นกร่าง-บ้านสระตาเหม็น หมู่ที่ 1,7 จำนวน 3 จุด