ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 4 เลขที่ 108-60-0046 บริเวณหน้าบ้านนายพงศักษ์ ศรียารักษ์ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก