ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่ในการอยู่ยามเฝ้าสถานที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการอบต.สามควายเผือก