ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาศ/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562