ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562