ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0046 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0040 (ห้องประชาสัมพันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0058 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0039