ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ตั้งแต่สะพานข้ามคลอง ร.1 ซ.สัมปทวน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ตั้งแต่สะพานข้ามคลอง ร.1 ซ.สัมปทวน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม