จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง