ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) และประชาชนตำบลสามควายเผือกที่สนใจจะสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลา SML หมู่ 5 บ้านรางกระโดน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย (อถล.) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย, การคัดแยกขยะมูลฝอย, การจัดทำถังขยะอินทรีย์/ถังขยะเปียกในครัวเรือน ทั้งยังเป็นการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในตำบลสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มมากขึ้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก โทรศัพท์ 034-305971-4

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทราบโดยทั่วกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *