ขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขนง-55 นฐ หมายเลขทะเบียน ขนง-56 นฐ หมายเลขทะเบียน ขพย-163 นฐ หมายเลขทะเบียน ขพย- 166 นฐ