ขอบเขตของงาน โครงการประชาธิบไตยในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกมีขอบเขตของงาน โครงการประชาธิบไตยในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2561