การโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะและแบบฟอร์มเดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ ได้ตามวิธี ขั้นตอน โดยการเเสกนคิวอาร์โคด ตามภาพ

และท่านที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถกรอกแบบฟอร์ม เเล้วลงชื่อตนเองไว้ เพื่อเเสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจในเเต่ละจังหวัดที่ท่านเดินทางไปได้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านนั้นๆ ลงชื่อรับทราบ