การเปิดให้บริการคลีนิกทำหมันสุนัข

เทศบาลเมืองสามควายเผือกร่วมกับมูลนิธิเพื่อหมาในซอย เปิดคลีนิกทำหมันและฉีดวัคซีนให้สุนัข ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯหลังเก่า) ภายในวันและเวลาราชการ
ทำหมันสุนัข