การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

28 ม.ค. – 19 ก.พ.2562 – วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
4-16 มี.ค 2562 – วันลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
17 มี.ค.62 – วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า)
http://www.xn--25624dovbzgvf0cybxd0fsf.com/