การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20  กันยายน 2561  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกันพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารงาน  และกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *