กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ได้ไปตรวจสอบการขุดเจาะบ่อบอดาลหมู่ที่ 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ได้ไปตรวจสอบการขุดเจาะบ่อบอดาลหมู่ที่ 5