เทศบาลเมืองสามควายเผือก

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า   เทศบาลเมืองสามควายเผือก